Dernegimiz

Derneğimiz
Pir Sultan Abdal Cultural Associates USA, (Amerika Pir Sultan Abdal Kultur Dernegi) New York ve New jersey de yaşayan Alevi toplumunun duyduğu birlik ihtiyacı sonucu 30 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur. ABD de yasayan alevi toplumu olarak, inanclarimizin gereklerini, yasam sekillerini gunumuze uyarlayarak kendi yasamimiz icerisinde hayata gecrimek istiyoruz.
Pir Sultan Abdal Cultural Associates USA, Tüzükte daha açık görülebileceği gibi derneğin temel amacı, Amerika da yaşayan Alevi toplumunun kültürel birlikteliğini korumak, yeni nesillere külturümüzü aktarmak ve bir toplumsal ihtiyaç belirdiğinde tek vücut olarak hareket etmektir. Ayrıca ülkede yaşayan diğer toplumlarla iletişim kurarak onlara Alevi kültürü hakkında bilgi vermek, Alevilik konusunda araştırmalar yapmak derneğin diğer amaçlarından bazılarıdır. Burada yasayan Alevi toplumunu siyasal, yoresel ve etnik ayrimcilik yapmadan ayni cati altinda bir araya getirip, Alevi inanc, kultur ve yasam seklini ogrenmek ve ogretmek amaci ile kurulmustur
Toplumumuzdan tek isteğimiz derneğimizin yaşatılması hatta büyütülmesi için kendilerine düşen görevden kaçmamaları, dernek etkinliklerine katılmaları, dernek yönetimine yapılacak etkinlikler konusunda fikirlerini iletmeleridir. Unutulmamalıdır ki dernekleri ayakta tutan yönetim kurulları değil, temelini oluşturan toplumdur. Sadece üyelik aidatlarını ödemek yeterli değildir, kişisel katılım dernekler için can damarıdır. Toplum desteğine sahip olmayan derneklerin uzun süre hayatta kalması mümkün değildir.
Bu derneği yaşatmak kültürümüze ve bu güzel kültürü yaşamalarını tüm kalbimizle istediğimiz çocuklarımıza borcumuzdur.